Ledarna

Ledarna är en facklig organisation i Sverige som endast representerar chefer på olika nivåer och inom olika branscher. Organisationen grundades ursprungligen år 1905 och har sedan dess utvecklats till en modern och inflytelserik organisation med över 100 000 medlemmar.

Kundnöjdhet:

Prisvärde:

Totalt betyg:

Se erbjudanden

Om Ledarna

Ledarna erbjuder försäkringar för sina medlemmar, så kallade medlemsförsäkringar. I medlemskapet ingår alltid en inkomstförsäkring som ett komplement till A-kassans ekonomiska skydd. Med A-kassan och en kompletterande inkomstförsäkring försäkras upp till 80% av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen gäller månadslöner upp till 80 000 kronor.

Som fackförbund arbetar ledarna för att stärka sina medlemmars ställning som ledare och chefer genom att erbjuda rådgivning inom fackliga tjänster och utbildning och stöd i arbetsrelaterade frågor såsom ledarskapsutveckling och karriärrådgivning. Organisationen företräder sina medlemmar i förhandlingar med arbetsgivare och andra fackliga organisationer. Allt detta för att du som chef ska känna dig trygg och säker i ditt ledarskap.

Allt Ledarna gör är skräddarsytt för dig som chef och en av Ledarnas absolut viktigaste uppgifter är att driva på för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Deras stora utbud av tjänster levereras av sakkunniga med egen chefserfarenhet. Organisationen har också ett fokus på jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna.

Ledarna är politiskt obunden, men samarbetar med andra fackliga organisationer och aktörer inom näringslivet och samhället för att föra sina medlemmars intressen och öka deras inflytande.

Ledarna erbjuder flera olika typer av försäkringar

Fackförbundet Ledarna erbjuder försäkringar till sina medlemmar genom samarbete med försäkringsbolaget Trygg Hansa, och försäkringarna är så kallade medlemsförsäkringar. Det vill säga, är du inte medlem i Ledarna kan du inte ta del av deras försäkringar.

Som medlem i Ledarna ingår alltid deras inkomstförsäkring, men som ny medlem och under dina första tre månader får du även fyra ytterligare försäkringar utan extra kostnad. Du kan även få rabatter på andra försäkringar hos Trygg Hansa. Efter dessa tre månader får du sedan en betalningsavi från Trygg Hansa. Betalar du, fortsätter personförsäkringarna att gälla och om du inte betalar, avslutas försäkringarna automatiskt. Kostnaden för försäkringarna varierar beroende på försäkringsbelopp och ålder.

Försäkringarna som kan ingå i medlemskapet, förutom inkomstförsäkringen, är livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och sjukkapital. Dessa fyra försäkringar gäller under förutsättningen att du är fullt arbetsför och för att räknas som fullt arbetsför ska du utföra ditt arbete utan några som helst begränsningar: Du ska inte ha en lönebidragsanställning eller liknande anställning och du får inte ha ett anpassat arbete av hälsoskäl. Du får inte ta emot eller ha rätt till ersättning i samband med egensjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning. Ersättningsbidrag får ej heller vara vilande.

Inkomstförsäkring

I medlemskapet hos Ledarna ingår alltid en inkomstförsäkring, som gör att du tillsammans med grundskyddet från a-kassan försäkrar upp till 80 procent av din lön om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Försäkringen gäller månadslöner upp till 80 000 kronor.

Ledarnas inkomstförsäkring kompletterar alltså ersättningen från a-kassan. För att få en ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp från en a-kassa. Grundbeloppet gäller för dig som inte är medlem i någon a-kassa. Med endast grundbeloppet från a-kassan blir också den totala ersättningen lägre.

Just nu, med a-kassans tillfälliga regler, kan ersättningen aldrig bli högre än 80 procent av 33 000 kronor. Tjänar du mer än så behöver man en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen försäkrar inkomster över 33 000 kronor.

Inkomstförsäkringen fungerar på samma sätt som a-kassan, det vill säga att du får ersättning max fem dagar per vecka och inte för lördag och söndag. Räknat på ett år, blir det i genomsnitt 22 dagars ersättning per månad.

Ifall du har en månadslön som överstiger 80 000 kronor, eller om du önskar erhålla ersättning under en längre period än 150 dagar, finns det möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar för detta ändamål.

Du kan välja att komplettera din försäkring med 100 extra dagar, och därmed försäkra din inkomst upp till en nivå på 120 000 kronor i månaden. Vill du teckna dessa tilläggsförsäkringar gör du det hos Bliwa.

Livförsäkring

Ledarnas livförsäkring är en försäkring som endast erbjuds till fackförbundets medlemmar. Försäkringen ger ekonomisk trygghet för medlemmarnas familjer om medlemmen skulle avlida under sin yrkesverksamma tid.

Ledarnas livförsäkring innebär att en engångssumma betalas ut till förmånstagarna, som i de flesta fall är medlemmens make/maka, sambo eller barn. Summan kan användas för att täcka kostnader som uppstår efter dödsfallet, exempelvis begravning, boende, räkningar eller andra kostnader som familjen behöver ta hand om.

Försäkringen gäller för medlemmar i Ledarna upp till 70 års ålder och premien varierar beroende på medlemmens ålder och val av försäkringsbelopp. Ledarnas livförsäkring ingår inte per automatik i medlemskapet, utan är en del av Ledarnas utökade försäkringsskydd. Försäkringen är alltså en frivillig försäkring, vilket innebär att medlemmarna själva väljer om de vill teckna försäkringen eller inte.

Ledarnas livförsäkring är en av flera förmåner som Ledarna erbjuder sina medlemmar för att skapa en tryggare arbetsmiljö och stödja sina medlemmar.

Olycksfallsförsäkring

Ledarnas olycksfallsförsäkring är en försäkring som fackförbundet endast erbjuder sina medlemmar. Försäkringen ger ekonomisk ersättning om medlemmen skulle drabbas av en olycka som leder till skada eller sjukdom.

Ledarnas olycksfallsförsäkring täcker kostnader som uppstår på grund av en olycka, såsom sjukhusvistelse, läkarbesök, rehabilitering och ersättning för inkomstförlust. Ersättningen kan också användas för att täcka kostnader som uppstår i samband med rehabilitering, såsom mediciner, sjukgymnastik eller andra behandlingar.

Olycksfallsförsäkringen gäller för medlemmar i Ledarna upp till 70 års ålder och täcker olyckor som inträffar både på jobbet och utanför arbetet. Premien varierar också beroende på medlemmens ålder och val av försäkringsbelopp. Försäkringen ingår inte per automatik i medlemskapet, utan är en del av Ledarnas utökade försäkringsskydd. Försäkringen är alltså en frivillig försäkring, vilket innebär att medlemmarna själva väljer om de vill teckna försäkringen eller inte.

Försäkringen är en av flera förmåner som Ledarna erbjuder sina medlemmar för att skapa en tryggare arbetsmiljö och stödja sina medlemmar.

Sjukförsäkring

Ledarnas sjukförsäkring är en försäkring som endast erbjuds till fackförbundets medlemmar. Försäkringen täcker kostnader för sjukvård och rehabilitering som inte omfattas av den allmänna sjukförsäkringen.

Försäkringen ger bland annat medlemmarna tillgång till snabbare vård och möjlighet att välja vårdgivare och behandlingsmetoder som inte finns tillgängliga inom den offentliga sjukvården. Ledarnas sjukförsäkring täcker bland annat kostnader för sjukhusvistelser, läkarbesök, mediciner, tandvård och rehabilitering.

En fördel värd att notera är att Ledarnas sjukförsäkring erbjuder en högre ersättningsnivå än den allmänna sjukförsäkringen, vilket ger medlemmarna bättre ekonomisk trygghet vid sjukdom eller skada. Försäkringen kan också vara till nytta för medlemmar som reser mycket, eftersom den täcker sjukvårdskostnader utomlands.

Det är även viktigt att notera att Ledarnas sjukförsäkring är en tilläggsförsäkring och inte en ersättning för den allmänna sjukförsäkringen. Medlemmar måste fortfarande vara registrerade i den allmänna sjukförsäkringen för att ha rätt till förmånerna från Ledarnas sjukförsäkring.

Sjukkapital

Ledarnas sjukkapitalförsäkring är en försäkring som endast erbjuds till fackförbundets medlemmar. Försäkringen ger ekonomiskt stöd till medlemmarna vid längre sjukfrånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall.

Om en medlem blir sjuk och inte kan arbeta under en längre tid kan sjukkapitalförsäkringen ge en ekonomisk ersättning för den förlorade arbetsinkomsten. Ersättningen betalas ut som en engångssumma efter ett visst antal dagar av sjukfrånvaro och används för att täcka kostnader som sjukvård, rehabilitering, hyra och andra löpande utgifter.

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Ledarnas sjukförsäkring eller som en separat försäkring. Ersättningens storlek beror på medlemmens valda försäkringsbelopp och hur länge medlemmen har varit sjuk.

Ledarnas sjukkapitalförsäkring är en viktig förmån för medlemmarna eftersom den ger en ekonomisk trygghet vid längre sjukfrånvaro. Försäkringen är i synnerhet viktig för medlemmar som arbetar i branscher med högre risk för sjukdom eller olycksfall, som till exempel tung industri eller byggbranschen.

Hur skaffar jag en försäkring hos Ledarna?

Hur skaffar jag en försäkring hos Ledarna?

För att ta del av Ledarnas försäkringar måste man vara medlem i fackförbundet Ledarna. Är man redan medlem och vill köpa, ändra eller ta del av priser och villkor, loggar man in på Mina Sidor hos Trygg Hansa. Där kan man även byta till autogiro eller e-faktura för att slippa pappersfakturor.

För att bli medlem i fackförbundet ledarna, går man in på www.ledarna.se och klickar på fliken “Medlemskap” › “Bli medlem”. Du fyller sedan i formuläret genom att först välja vilken bransch du jobbar i, du anger sedan ditt för- och efternamn, mobilnummer, e-postadress, fullständigt personnummer, arbetsgivare, din befattning. Avslutningsvis svarar du på frågan om du är medlem i ett annat fackförbund och godkänner villkoren, sen skickar du din ansökan.

Om du redan är medlem i ett annat fackförbund, skickas du vidare till en ny sida - för att där guidas till att göra ett tryggt och säkert byte av fackförbund.

Bli medlem

Hur kommer man i kontakt med Ledarna?

Det finns flera sätt att komma i kontakt med Ledarna. Du kan ringa Ledarnas kundtjänst på 0200-87 11 11. Öppettiderna är måndag till onsdag klockan 8-17 och fredagar klockan 8-16. Chefrådgivning är öppet torsdag klockan 8-17 och även medlemsservice är öppet på torsdagar, men mellan klockan 10-17. Ringer du från utlandet når du Ledarna på +46 8 598 99 00.

Du kan även kontakta Ledarna genom att fylla i skräddarsydda formulär beroende på ditt ärende.

Ledarnas försäkringar får många positiva omdömen på nätet

Ledarnas medlemsförsäkringar får höga betyg i omdömen runt om på nätet och deras personförsäkringar uppskattas av många medlemmar. I synnerhet är deras inkomstförsäkring lite extra uppskattad och populär, då den fungerar som ett komplement till grundskyddet från a-kassan.

Tre bra saker med Ledarna

  • Erbjuder extratjänster såsom chefrådgivning.
  • Det är enkelt att bli medlem i Ledarna och är man redan medlem i ett annat fackförbund, guidas man till att göra ett tryggt och säkert byte.
  • Inkomstförsäkring ingår alltid i medlemskapet.

Tre dåliga saker med Ledarna

  • Man kan bara vara medlem i Ledarna om du är en chef.
  • Erbjuder vara så kallade medlemsförsäkringar.
  • Erbjuder ingen chatsupport.

Frågor och svar om Ledarna

Vilka kan bli medlemmar i Ledarna?

För att kunna bli medlem i Ledarna måste man vara en chef och Ledarnas definition av chef är någon som oavsett titel och nivå leder funktion, verksamhet och/eller medarbetare och som på det sättet företräder arbetsgivaren.

Vilka äger Ledarna?

Ledarna är en demokratisk uppbyggd organisation och ägs inte av någon enskild person eller organisation. Det är en ideell förening och medlemsorganisation för chefer och ledare i Sverige. Ledarna grundades 1905 och har idag över 100 000 medlemmar. Ledarna ägs av sina medlemmar och medlemmarna har således också rätt att delta i föreningens årliga stämma samt att välja styrelse och revisorer.

Hur betalar man sina försäkringar hos Ledarna?

Hos Ledarna kan man betala sin försäkringar på flera olika sätt. Det vanligaste sättet är autogiro, men du kan också betala dina försäkringar via e-faktura eller vanlig pappersfaktura. Det går också bra att betala sina försäkringar hos Ledarna genom så kallade manuellt utförda banköverföringar.

Har Ledarna någon Mina sidor eller app?

Ja, Ledarna erbjuder Mina Sidor. Som inloggad får du tillgång till material som bara är för Ledarnas medlemmar, exempelvis kurser och webbinarier, men även chefslönestatistik. Du hittar även information om ditt medlemskap och dina försäkringar.

Är Ledarna ett bra val?

Ja, Ledarna är ett bra val för alla typer av chefer oavsett bransch. Ledarna är ett välkänt fackförbund som startade redan 1905 och har idag över 100 000 medlemmar.

Vilka försäkringar ingår i medlemsavgiften till Ledarna?

I medlemskapet hos Ledarna ingår alltid en inkomstförsäkring, som gör att du tillsammans med grundskyddet från a-kassan försäkrar upp till 80 procent av din lön om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Utöver inkomstförsäkringen kan man välja att teckna fler försäkringar, såsom livförsäkring, olycksfallsförsäkring,sjukförsäkring och sjukkapitalförsäkring.

Erbjuder Ledarna hemförsäkring?

Nej, Ledarna erbjuder inte någon specifik hemförsäkring. Men Ledarna samarbetar med försäkringsbolaget Trygg Hansa och kan via dem erbjuda andra försäkringar som till exempel hemförsäkring. Som medlem i Ledarna erbjuds även försäkringar hos Trygg Hansa med rabatterade priser.

Hur många medlemmar har Ledarna?

Ledarna är en facklig organisation i Sverige som endast representerar chefer på olika nivåer och inom olika branscher. Organisationen grundades ursprungligen år 1905 och har sedan dess utvecklats till en modern och inflytelserik organisation med över 100 000 medlemmar.

Se erbjudanden från Ledarna

Försäkringsbolag vi jämför