Konsumentförsäkring

Konsumentförsäkringar har sedan starten 2012 erbjudit gruppförsäkringar till nordiska marknaden i samarbete med svenska och internationella försäkringsgivare, detta för att kunna erbjuda de bästa möjliga produkterna inom “Grupp Risk-området”.

Kundnöjdhet:

Prisvärde:

Totalt betyg:

Se erbjudanden

KonsumentFörsäkring erbjuder flera olika typer av försäkringar

KonsumentFörsäkring specialiserar sig på personförsäkringar som ger dig och din familj skydd mot oväntade yttre händelser. De tillhandahåller en omfattande samling av försäkringsprodukter som hjälper till att trygga både din hälsa och din ekonomi.

Genom att teckna en försäkring hos Konsumentförsäkringar kan du känna dig trygg ekonomiskt om du råkar ut för sjukdom eller förlorar din inkomst temporärt.

KonsumentFörsäkringar erbjuder försäkringar som livsskydd, sjukförsäkring, betal- och inkomstförsäkringar, samt även familjeolycksfall och de begär inte att du ska lämna en hälsodeklaration, utan du behöver endast intyga att du är fullt arbetsför.

Betalskydd för bolån

Om du exempelvis inte längre kan arbeta på grund av sjukdom, olycka eller ofrivillig arbetslöshet kan det bli svårt att hantera dina löpande utgifter. Detta kan leda till allvarliga följder såsom betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Med en trygghetsförsäkring kan du dock få hjälp med att betala dina räkningar.

Ett bolån innebär att du är skyldig att regelbundet betala tillbaka det lånade beloppet inklusive ränta, oavsett din livssituation. Därför är det vanligt att teckna en försäkring som kan användas om du skulle hamna i en situation där du inte längre kan betala tillbaka på ditt lån. Betalskydd, som du kan teckna via KonsumentFörsäkrings hemsida, är en sådan försäkring.

Genom att teckna en trygghetsförsäkring som Betalskydd kan du få ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för ditt bolån. Detta ger dig möjlighet att använda dina egna resurser till andra räkningar om du hamnar i en oväntad ekonomisk kris.

Kostnaden för försäkringen varierar beroende på hur mycket ekonomiskt stöd du behöver. Priserna sträcker sig från 48 kr till 475 kr per månad. Du kan få ersättning på upp till 10 000 kr per månad. Försäkringen ger skydd i upp till 12 månader från det att den aktiveras.

Olycksfall och Familjeolycksfall

Alla olyckor är oförutsägbara och konsekvenserna kan vara svåra. KonsumentFörsäkringar kan givetvis inte skydda dig mot olyckor, men en familjeolycksfallsförsäkring kan lindra de ekonomiska förlusterna av eventuella konsekvenser olyckan för med sig.

De flesta personer som är arbetsföra eller studerar är skyddade av försäkringar genom sin arbetsgivare, sitt fackförbund eller genom sin skola. Men vi jobbar inte jämt och vi går inte alltid i skolan - vi har även fritid. För att få skydd även på fritiden, då vi inte jobbar eller går i skolan, är det bra att komplettera med en olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkringen ger skydd i alla livssituationer, inklusive under din fritid. Till exempel, om du eller någon i din familj råkar ut för en trafikolycka kan försäkringen ge ersättning för eventuell framtida invaliditet. Om du som försäkrad skulle avlida på grund av en olycka, kan dina efterlevande förmånstagare få ett mindre engångsbelopp utbetalat.

Försäkringen ger också ersättning vid mindre olycksfall som kan uppstå och kan täcka kostnader och eventuella olägenheter som kan uppstå till följd av olyckan. Vid mindre olycksfall och vid skada kan KonsumentFörsäkringar betala ersättningar på upp till 1 000 000 kr. Samma belopp gäller även för alla försäkrade personer.

Inkomstförsäkring

KonsumentFörsäkringars inkomstförsäkring erbjuder ersättning om du av någon anledning skulle bli arbetslös under en period. Försäkringen hjälper då till ekonomiskt och stöttar din ekonomi i och med det plötsliga inkomstbortfallet. Med en inkomstförsäkring från KonsumentFörsäkring kan du få upp till 80% av din nuvarande lön.

Att vara med i a-kassan är smart och den hjälper dig med ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Men a-kassan har även ett ersättningstak på 33 000 kr/mån före skatt. Med en inkomstförsäkring från KonsumentFörsäkring kompletterar du för inkomstbortfall som är ovanför ersättningstaket och du får ut mer per månad och kan därmed klara din hushållsekonomi ännu bättre.Genom en inkomstförsäkring från KonsumentFörsäkringar kan du få ersättning i upp till 300 dagar om du skulle bli arbetslös.

Är du egenföretagare? Hos KonsumentFörsäkring kan även egenföretagare skaffa inkomstförsäkring. Kravet är att du ska har varit verksam i bolaget i minst ett och halvt år. Är du VD och inte skyddad av Lagen om anställningsskydd (LAS)? Inga problem där heller. KonsumentFörsäkring erbjuder även här inkomstförsäkring under samma villkor som ovan. Notera dock att försäkringen ej gäller om du vid tecknandet av försäkringen var medveten om eventuell konkurs. Du som försäkringstagare får ej heller känna till kommande varsel eller ha fått varsel om uppsägning innan du tecknar försäkringen.

Om du har erhållit arbetslöshetsersättning under de senaste två åren kommer du behöva vänta tills det har gått mer än två år sedan du senast utnyttjade inkomstförsäkringen, innan du kan ansöka om försäkringen igen. Det är också värt att notera att försäkringen inte gäller om du har en anställning med ett angivet slutdatum, om du själv väljer att säga upp dig eller om du missköter dig så allvarligt att du blir uppsagd från din anställning.

En inkomstförsäkring från KonsumentFörsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd om du skulle bli arbetslös eller varslad. Försäkringen ersätter en del av din tidigare inkomst och kan hjälpa dig att bibehålla din ekonomiska stabilitet under en svår period.

Försäkringsbeloppet baseras vanligtvis på din tidigare inkomst. Det finns också en maxgräns för ersättningen och en karensperiod som måste uppfyllas innan ersättning kan utbetalas.

För att teckna en inkomstförsäkring från KonsumentFörsäkring måste du vara anställd och ha en fast månadsinkomst. Du måste också ha varit anställd på din nuvarande arbetsplats under en viss tid innan försäkringen kan träda i kraft.

Livförsäkring

Om du plötsligt skulle avlida kan dina anhöriga möta en rad praktiska problem, förutom sorgen. En inkomst från hushållet försvinner plötsligt, men lån och räkningar fortsätter att strömma in och behöva betalas i tid. En livförsäkring är därför en ovärderlig ekonomisk hjälp i en sådan svår situation.

Genom att teckna KonsumentFörsäkrings Livskyddsförsäkring kan dina förmånstagare få en engångsutbetalning i händelse av din bortgång. Ersättningen är också helt skattefri. KonsumentFörsäkringar har även gjort det hela väldigt enkelt och livförsäkringen ger rätt till en engångsutbetalning på upp till 500 000 kr och priset för försäkringen är endast 146 kr per månad.

Notera att livförsäkringen ej beviljar ersättning för sjukdomar, skador eller handikapp och besvär som du haft innan försäkringen blev aktiv.

En livförsäkring från KonsumnetFörsäkring ger som sagt ett skydd för dina efterlevande om du skulle avlida och den kan hjälpa till att täcka kostnader som exempelvis begravning, skulder och andra utgifter som kan uppstå efter din bortgång. Att ha en livförsäkring ger dig och din familj en extra trygghet i livet, särskilt om du har personer som är beroende av din inkomst för sin försörjning.

En livförsäkring från KonsumentFörsäkringar kan även hjälpa till att betala av lån eller skulder som finns kvar efter din bortgång, vilket minskar den ekonomiska belastningen på dina efterlevande. En livförsäkring kan i många fall vara till ovärderlig ekonomisk hjälp i svåra tider.

Vårdförsäkring Special - sjukvårdsförsäkring

Med Vårdförsäkring Special kan du snabbt få hjälp av den privata vården och undvika att behöva gå via en vårdcentral. Detta är särskilt fördelaktigt för personer med extra mycket att göra och med en livsstil som inte har tid eller råd att sitta i olika väntrum på olika vårdcentraler. Att undvika väntetider inom vården är både tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Vid sjukdom eller skada kan det uppstå kostnader som du kan täcka genom denna försäkring, inklusive behandling och eventuell eftervård. Om din skada kräver speciella hjälpmedel, kan försäkringen även täcka eventuella kostnader för dessa.

Om man skulle bli sjuk eller om olyckan skulle vara framme önskas hjälp så fort det bara går, men det är inte alltid vi är så pass sjuka eller skadade så vi fysiskt alltid måste besöka en läkare på plats. Med sjukvårdsförsäkringen får du därför tillgång till medicinsk rådgivning via telefon av legitimerad sjuksköterska. Det sparar både tid och onödiga resor som ställer till det i kalendern.

Ibland kan väntetiderna vara långa inom den offentliga vården. Om din sjukdom kräver en konsultation med en specialistläkare, kan du vara säker på att sjukvårdsförsäkringen garanterar att du träffar en specialist inom sex arbetsdagar. Om du sen behöver en operation som täcks av sjukvårdsförsäkringen, garanterar försäkringen att operationen genomförs inom 21 dagar.

Om sjukvårdsförsäkringens garantier inte kan uppfyllas, är du berättigad en daglig ersättning tills du får träffa en specialistläkare eller tills operationen utförs.

Hur skaffar jag en försäkring hos Konsumentförsäkring?

Hur skaffar jag en försäkring hos KonsumentFörsäkring?

KonsumentFörsäkring erbjuder flera olika försäkringsalternativ inom personförsäkringar som ger dig och din familj skydd mot oväntade yttre händelser. För att teckna en försäkring hos KonsumentFörsäkring ansöker du via deras hemsida www.konsumentforsakring.se. Väl på sidan kan du i lugn och ro läsa information om respektive försäkring. När du bestämt dig, ansöker du enkelt genom att fylla i ett steg-för-steg-formulär. I formuläret ska du uppge ditt fullständiga personnummer › Bekräfta vald försäkring och/eller göra tillval › Ange fullständig adress, inklusive e-postadress och mobilnummer. Här kan du även göra en autogiroansökan › Nästa steg är betalning › Sen har vi komplettering › Och till sist signering med Bank-ID.

Att teckna en försäkring hos KonsumentFörsäkring är enkelt. Formulären är så kallade steg-för-steg-formulär som pedagogiskt och tydligt guidar dig hela vägen fram till mål.

Skaffa försäkring

Hur kommer man i kontakt med Konsumentförsäkring?

Om man behöver komma i kontakt med KonsumentFörsäkring finns det två alternativ. Du kan skicka e-post till [email protected] eller så kan du skicka ett vanligt brev med frimärken till KonsumentFörsäkring, Box 5216, 102 45 Stockholm.

KonsumentFörsäkringar får många positiva omdömen på nätet

KonsumentFörsäkringar får relativt höga betyg i omdömen runt om på nätet och något som ofta uppskattas är deras stora utbud i “Grupp-Risk-området”. För övrigt är deras inkomstförsäkring mycket populär som ett komplement till grundskyddet från a-kassan.

Tre bra saker om KonsumentFörsäkring

  • Erbjuder flera försäkringsalternativ inom gruppförsäkringar.
  • Erbjuder livförsäkring utan krav på hälsodeklaration.
  • Processen att ansöka och teckna försäkring sker via pedagogiska steg-för-steg-formulär som guidar dig hela vägen i mål.

Tre dåliga saker med KonsumentFörsäkring

  • Kontaktvägarna till supporten är något fattiga. Det finns ingen chat och det finns inget telefonnummer att ringa. De alternativ som finns är kontakt via e-post eller vanligt brev.
  • Det finns låga begränsningar i vissa av de försäkringar som erbjuds.
  • Hemsidan kan vara mer informell och personlig.

Frågor och svar om Konsumentförsäkring

Vilka äger KonsumentFörsäkring?

KonsumentFörsäkring är en bifirma till SveNord Försäkring AB, 556884-6454. En bifirma är en annan benämning för en filial eller avdelning av ett företag som är belägen på en annan plats än huvudkontoret. KonsumentFörsäkring ägs därmed av SveNord Försäkring AB och SveNord Försäkring AB har det fulla ansvaret för KonsumentFörsäkrings verksamhet och ekonomi.

Hur betalar man sina försäkringar hos KonsumentFörsäkring?

Tecknade försäkringar hos KonsumentFörsäkring betalas via autogiro och du gör ansökan om autogiro i samband med din ansökan om försäkring på nätet.

Har KonsumentFörsäkring några mina sidor eller app?

Nej, KonsumentFörsäkring erbjuder inte “Mina Sidor” och de erbjuder i dagsläget inte någon app.

Är KonsumentFörsäkring ett bra val?

KonsumentFörsäkring är ett bra val för de försäkringar de erbjuder och de specialiserar sig på personförsäkringar som ger dig och din familj skydd mot oväntade yttre händelser. De tillhandahåller en omfattande samling av försäkringsprodukter som hjälper till att trygga både din hälsa och din ekonomiska ställning.

Genom att teckna en försäkring hos Konsumentförsäkringar kan du känna dig trygg både ekonomiskt och praktiskt om du råkar ut för sjukdom eller förlorar din inkomst temporärt.

KonsumentFörsäkringar erbjuder försäkringar som livsskydd, sjukförsäkring, betal- och inkomstförsäkringar, samt även familjeolycksfall och de begär inte att du ska lämna en hälsodeklaration, utan du behöver endast intyga att du är fullt arbetsför.

KonsumentFörsäkring ägs också av SveNord Försäkring AB. SveNord Försäkring AB är ett bolag som är en stor spelare på marknaden. Bolaget har också det fulla ansvaret för KonsumentFörsäkrings verksamhet och ekonomi, vilket skapar trygghet och stabilitet för försäkringstagarna.

Erbjuder KonsumentFörsäkring hemförsäkring?

Nej, KonsumentFörsäkring erbjuder i dagsläget inte hemförsäkring. KonsumentFörsäkring erbjuder endast personförsäkringar inom “Grupp-Risk-området”, som ger dig och din familj skydd mot oväntade yttre händelser.

Har KonsumentFörsäkring försäkring för studenter?

Nej, KonsumentFörsäkringar erbjuder i dagsläget inte några försäkringar specifikt för studenter. Studenter i sig får givetvis teckna försäkringar via KonsumentFörsäkring, men KonsumentFörsäkring erbjuder inte några specifika försäkringar som är speciellt utformade för studenter.

Se erbjudanden från Konsumentförsäkring

Försäkringsbolag vi jämför