Meny:

Försäkringsbolag

Försäkringar:
Bilförsäkring
Båtförsäkring
Hemförsäkring

Försäkringsbolag

Välkommen till Försäkringsbolag.com

Här hittar du information om olika försäkringar och tips på viktiga saker att tänka på innan du tecknar en försäkring. Vårt syfte är att hjälpa dig göra ett mer välinformerat val så att du hittar en försäkring som passar just dig, dina behov och din budget. Därför har vi information om allt från billigaste hemförsäkringen för det lilla studentrummet till omfattande försäkringar för fastigheter, båtar och motorcyklar. Läs mer information nedan.

   

Idag finns många olika sorters försäkringar, till exempel privata försäkringar, socialförsäkringar som administreras av stater och gruppförsäkringar som tecknas av arbetsgivare. På den här sajten hittar du information om de vanligaste försäkringarna som tecknas av privatpersoner i Sverige, såsom hemförsäkring, barnförsäkring, livförsäkring, bilförsäkring, MC-försäkring, husdjursförsäkring båtförsäkring, pensionsförsäkring och privat sjukförsäkring.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är den grundläggande typen av privat försäkring i Sverige och alla rekommenderas att se till att de är täckta av en hemförsäkring, oavsett om de bor i en stor villa fylld av antika möbler eller i ett litet studentrum med några få billiga pinaler. Detta beror på att en vanlig hemförsäkring idag innehåller så många fler bitar än enbart skydd av hemmet och dess ägodelar. Till exempel är det hemförsäkringen som kan erbjuda rättsskydd och ansvarsskydd om du skulle bli stämd av någon och det är hemförsäkringen som kan betala ditt ambulansflyg hem när du skadar dig på semesterresan. Eftersom hemförsäkring är så oerhört vanligt i Sverige är det brukligt att lagar är skrivna med utgångspunkt i att alla i normalfallet omfattas av hemförsäkring, och det är inte heller ovanligt att andra försäkringar bygger på att du har en hemförsäkring i grunden. Om till exempel hela din lägenhet brinner upp och du förlorar allt du äger är det inte socialtjänsten du ska vända dig till i första hand utan till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

De exakta villkoren varierar mellan olika hemförsäkringar så det är alltid viktigt att granska vad som gäller innan man tecknar en försäkring. Hur länge kan du till exempel vara på resa utanför Sverige och ändå täckas av din hemförsäkring?

Billiga hemförsäkringar

Det tyvärr inte helt ovanligt att människor struntar i att teckna hemförsäkring eftersom de inte tycker att de har något värdefullt i sitt hem som är värt att försäkra. Som förklarats ovan är det en mycket dålig idé att vara utan hemförsäkring eftersom en hemförsäkring täcker så mycket mer än bara din egen egendom.

Att teckna en hemförsäkring behöver inte vara dyrt, tvärt om finns det gott om prisvärda hemförsäkringar på marknaden idag. Om du inte har särskilt mycket värdefulla föremål i ditt hem räcker normalt en billig hemförsäkring som täcker det viktigaste, såsom rättsskydd. Om du till exempel bor i ett flerfamiljshus och råkar orsaka en brand genom att somna ifrån pastakastrullen på spisen kan du som är utan hemförsäkring hamna i en oerhört svår ekonomisk situation när övriga boende riktar anspråkskrav mot dig för din försumlighet.

Billiga hemförsäkringar går att hitta på flera olika vis och vilken som är bäst för dig beror till stor del på din livssituation. Om du är på väg att flytta hemifrån för att bo i studentrum kan det löna sig att kontakta dina föräldrars försäkringsbolag för att se om de mot ett mindre tillägg kan tänka sig att fortsätta försäkra dig efter flytten. Detta är oftast den billigaste hemförsäkringen som går att hitta. Du kommer vanligen inte ha rätt till särskild hög ersättning för egendom som du förvarar i ditt studentrum, däremot fortsätter du ha rättsskydd, ansvarsskydd, reseskydd och liknande.

En annan metod för att hitta den billigaste hemförsäkringen är att kontakta de organisationer du är medlem i eller som du kan tänka dig att bli medlem i. Organisationer har ofta förmånliga avtal med stora försäkringsbolag som innebär att medlemmarna kan teckna billiga hemförsäkringar och andra typer av försäkringar. Exempel på sådana organisationer är:

 • Studentkårer

 • Fackförbund

 • Yrkesförbund

 • Arbetsgivarorganisationer

 • Företagarföreningar

 • Villaägarföreningar

 • Bostadsrättsföreningar

 • Hyresgästföreningen

 • Bilsportförbundet

 • Samernas Riksförbund

För dig som inte behöver bara en hemförsäkring utan även är intresserad av till exempel fritidshusförsäkring, bilförsäkring, olycksfallsförsäkring etc lönar det sig ofta att skicka en förfrågan till en rad olika försäkringsbolag och fråga vilken premie de kan erbjuda dig om du tecknar samtliga försäkringar hos dem. Ofta kan man få ned kostnaden markant genom att ha alla försäkringar hos samma bolag, och dessutom kan det vara bekvämt att veta att vad som än händer är det ett och samma försäkringsbolag som har ansvaret. Vid framtida skada behöver man inte kontakta flera olika försäkringsbolag i en situation som redan är stressig och jobbig, och man behöver inte riskera ”revirstrider” där bolagen försöker lägga över ansvaret på varandra.

Bilförsäkring

Termen bilförsäkring avser normalt en fordonsförsäkring som gäller en bil. I Sverige finns det tre huvudtyper av bilförsäkring.

 • Trafikförsäkring

  Trafikförsäkring är obligatorisk enligt svensk lag och täcker skador på annans fordon samt personskador på andra än den som vållar skadan.

 • Halvförsäkring / Delkasko

  Halvförsäkring, även känd som delkasko, ger dig ett bättre skydd än bara trafikförsäkring. Halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring + skydd för normal utrustning som tillhör eller finns i eller på bilen. Vanligt är att momenten brandskada, glasskada, stöldskada, räddning, rättsskydd och maskinskada ingår. Eftersom trafikförsäkring ingår i halvförsäkringen behöver du inte teckna någon separat trafikförsäkring utan du har uppfyllt lagens krav på trafikförsäkring när du tecknar halvförsäkring för din bil.

 • Helförsäkring

  Helförsäkring ger ett ännu bättre skydd eftersom denna försäkring består av trafikförsäkring + halvförsäkring + vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen täcker skador på kaross med mera och gäller även om du som försäkringstagare själv har vållat skadan.

Vid sidan av detta har du möjlighet att köpa till extra sidoförsäkringar. Du kan till exempel skaffa dig en allriskförsäkring (populärt känt som drulleförsäkring) ger dig ersättning om du skulle råka tanka vanligt bensin i din dieselbil eller spilla kaffe över den ljusa, fina bilklädseln.

Båtförsäkring

En båtförsäkring kan innehåller skydd både för egendom (sakskada) och människor (personskada). En omfattande båtförsäkring täcker både dig själv, din egen båt och anspråk som andra riktar mot dig, till exempel efter en båtkollision. Eftersom villkoren och omfattningen av olika båtförsäkringar skiljer sig så markant är det viktigt att se till att du väljer en båtförsäkring som ger dig just det skydd du vill ha.

Här är några exempel på punkter som du bör fundera igenom innan du tecknar en båtförsäkring, så att du vet vad du vill ha och kan se till att få det.

 • Sjöskada

  Med sjöskada menas normalt sådant som grundstötning, förlisning och kollision när båten befinner sig i vattnet.

 • Uppläggnings- och transportskada

  Den här punkten avgör vilket skydd du har när din båt är upplagd, samt under lyft och transport.

 • Ansvarsskada

  Detta är en mycket viktig punkt i en båtförsäkring eftersom den ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.

 • Rättsskydd

  Precis som ovanstående punkt är detta en mycket viktig dela av en båtförsäkring eftersom den ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvister.

 • Olycksfallsskada

  Kostnader och invaliditetsersättning vid olycksfallsskador kan röra mycket stora belopp och det är därför viktigt att välja en båtförsäkring som ger dig bra skydd på detta område.

 • Brandskada

  Ofta finns en särskild punkt i försäkringsvillkoren för båtförsäkring som reglerar skador orsakade av brand. Normalt finns även regler för hur blixtnedslag ersätts i detta avsnitt.

 • Stöld och skadegörelse

  Hur pass omfattande skydd vill du ha för stöld eller skadegörelse på båt, motor och tillbehör?

 • Utomlandsförsäkring

  Vill du att din båt ska vara försäkrad även när den befinner sig utanför Sverige? Det är inte svårt att hitta bra båtförsäkringar som gäller både i Sverige och i närliggande vatten i Danmark, Norge och Finland. Vill du ta båten ned till franska Rivieran eller ge dig ut på ett transatlantiskt äventyr är utbudet av båtförsäkringar mer begränsat och du får räkna med att betala en högre premie.